„Podeľ sa a pomôž“ potravinová zbierka pokračuje

EEG biofeedback – nová pomoc pri zlepšovaní kvality života klientov so zdravotným znevýhodnením
11. februára 2021
Sme zaočkovaní
25. februára 2021
Zobraziť všetko

Projekt spoločnosti LIDL – potravinová zbierka pod názvom „Podeľ sa a pomôž“, pokračuje  aj v roku 2021 a prostredníctvom dobrých ľudí pomáha našim prijímateľom sociálnej služby v Snine aj v Osadnom. Prijímatelia získavajú a rozvíjajú si zručnosti pri príprave stravy, poznávajú nové druhy potravín, zdokonaľujú sa pri postupoch varenia a učia sa byť čo najsamostanejšími aj v tomto covidovom období, ktoré je plné obmedzení.

Ďakujeme spoločnosti LIDL a všetkým ľuďom, ktorí aj napriek zlej pandemickej situácií myslia na iných…aby sa necítili úplne izolovaní, lebo svet potrebuje ľudí, ktorí žijú srdcom.