Podeľ sa a pomôž

Moje leto s osobnou asistentkou
20. septembra 2021
Nadácia SPP a Rovnocenní opäť cielene pomohli
6. októbra 2021
Zobraziť všetko
 

V snahe pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením jeden z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku Lidl spustil 1. októbra 2020 spolu so zákazníkmi dlhodobý projekt potravinovej pomoci pod názvom: „Podeľ sa a pomôž“. 

          Projekt je koncipovaný ako dlhodobá pravidelná podpora, s cieľom dosiahnuť reálnu zmenu v životoch ohrozených obyvateľov. Okrem krízových centier a detských organizácií podporuje aj organizácie venujúce sa pomoci seniorom, ľuďom bez domova či ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ďalším ohrozeným skupinám obyvateľstva na Slovensku, ktoré to najviac potrebujú.

 V meste v Snine si za partnera vybrala spoločnosť LIDL práve naše zariadenie. Pravidelne raz týždenne vo štvrtok si naši prijímatelia, sami alebo v sprievode zodpovedného zamestnanca vykonávali výber nákupného koša  s darovaným tovarom v predajni Lidl.

Kôš je označený logom CSS Zátišie. Zákazníci predajne Lidl venovali trvanlivé potraviny, pochutiny, sladkosti a hygienické potreby. Počas trvania projektu si prijímatelia CSS Zátišie vybrali celkom 52 košov so spomínaným tovarom.

Potravinová pomoc pomáha prijímateľom v Snine a v Osadnom. Darované suroviny využili prijímatelia na prípravu stravy aj na pečenie jednoduchých pokrmov či koláčikov. Ušetrili tak vlastné finančné prostriedky, ktoré mohli využiť na zabezpečenie iných potrieb.

Nácvik a tréning zručností pri príprave jedál má veľký význam v oblasti získavania samostatnosti pri starostlivosti o vlastnú domácnosť. Je dôležitým         a správnym krokom k tomu, aby raz v budúcnosti mohli tí najzručnejší prijímatelia žiť bežný život mimo inštitúcie bez podpory, prípadne s minimálnou podporou, podľa vlastných predstáv.

Za túto veľkú pomoc vyslovujeme úprimné: „Ďakujeme“ všetkým nakupujúcim darcom a spoločnosti Lidl.

.