Pomazanie chorých v Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore

Deň Prešovského samosprávneho kraja – Deň otvorených dverí CSS Zátišie
15. októbra 2018
Deň Prešovského samosprávneho kraja
18. októbra 2018
Zobraziť všetko

„Ani bylina, ani koreň nemôžu pomôcť tomu, kto zo srdca nevzýva Boha….“fráter Cyprián

Pod týmto mottom celebroval J.E.Mons. Štefan Sečka svätú omšu spojenú so sviatosťou pomazania chorých v Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore. Choroba, utrpenie a staroba sú náročnou skúsenosťou každého človeka. Vždy prichádzajú príliš skoro a nemilosrdne nám dajú pocítiť bezmocnosť, obmedzenosť a pominuteľnosť ľudského života. Každý veriaci – okrem ľudskej pomoci, dostal dar z neba – sviatosť pomazania chorých, na ktorej sa mohli zúčastniť aj naši prijímatelia. Boli milo prekvapení, ale postupne, keď im farári posvätným olejom pomazali čelo a ruky sa veľmi tešili, že mohli byť súčasťou tejto slávnosti.

Organizátori túto duchovnú udalosť spojili s prehliadkou múzea a po jej skončení sme mali možnosť si zakúpiť náboženskú literatúru a náboženské suveníry. Naša cesta ešte nekončila, mali sme so sebou prijímateľa Mira, ktorý túžil navštíviť svoju rodnú obec (Červený Kláštor) a taktiež jeho túžbou bolo zapáliť sviečky na hroboch svojich rodičov. Poslednou zastávkou, ktorú sme mali počas našej cesty bolo stretnutie s Mirovou sesternicou v Haligovciach.