Prijímatelia zo Zátišia v Osadnom sa prezentovali na farmárskych trhoch

Prijímatelia sociálnych služieb Zátišie v Thermalparku
21. augusta 2018
Srdce ako dar v Michalovciach
25. septembra 2018
Zobraziť všetko

Na pozvanie organizátorov trhov, sme sa aj my zo Zátišia v Osadnom aktívne zúčastnili na trhoch. Každá z piatich terapií, ktoré máme v zariadení sa prezentovala svojimi výrobkami. Verejnosti sme ukázali, že aj prijímatelia sociálnych služieb aj napriek svojmu hendikepu dokážu nadviazať na tradičné remeslá a prezentovať výrobky, ktoré pod vedením svojich  ergoterapeutov vyrobia  v košikárskej, tkáčskej, keramickej, stolárskej  dielni a arteterapií.

Sme veľmi radi  za možnosť ukázať, že nepatríme len na okraj spoločnosti ale dokážeme verejnosti  ponúknuť výrobky zhotovené v ergoterapeutických dielňach.  Pozvanie na trhy prijali aj prijímateľky CSS – Zátišie v doprovode inštruktoriek sociálnej rehabilitácie. Spoločne si prezreli výrobky ostatných vystavovateľov a ochutnali farmárske produkty z mlieka a mäsa. Ďakujeme, za možnosť žiť plnohodnotnejší život.