Projekt Bel ART v Zátiší

8. ročník Abilympiády v Osadnom
7. novembra 2012
Striebro s cenou zlata pre opatrovateľky zo Zátišia
26. novembra 2012
Zobraziť všetko

Hlavnou myšlienkou projektu BelArt v Zátiší je zvýšiť kvalitu života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ich následná integrácia do spoločnosti prostredníctvom premeny sponzorského daru Syrárne Bel Slovensko a.s. 800 kusov tričiek, ktorému prijímatelia sociálnej služby vdýchnu nezvyčajné čaro – novú hodnotu.

Pri projekte si ergoterapeuti Iveta Džuganová a Ján Saksun spolu s prijímateľmi sociálnej služby Evou Čonkovou a Bartolomejom Zsigom zvolili techniku batikovania. Projekt BelArt v Zátiší je udržateľný na obdobie minimálne dvoch rokov. Pre prijímateľov sociálnej služby predstavuje novú, zaujímavú aktivitu v rámci ergoterapeutickej činnosti, kde sa môžu realizovať, vyjadriť svoju aktuálnu náladu, pocity, fantáziu a kreativitu. Svojimi „umeleckými výtvormi“ sa budú môcť prijímatelia sociálnej služby prezentovať širokej verejnosti – napr. na výstavách, vianočných a veľkonočných trhoch, či kultúrnych podujatiach, no predovšetkým batikované tričká použijú prijímatelia pre osobnú potrebu a ušetria si takto vlastné finančné prostriedky.

ĎAKUJEME !
Za možnosť realizovať pilotný projekt BelArt v Zátiší
úprimne ďakujeme riaditeľovi Syrárne Bel Slovensko a.s.
Ing. Martinovi Buršákovi a všetkým zamestnancom.

 

[widgetkit id=46]