Prvé miesto v prehadzovanej pre CSS Zátišie

Krídla túžby prijímateľov sociálnej služby
17. júna 2015
Stretnutie starých priateľov v Červenom kláštore
25. júna 2015
Zobraziť všetko

V mesiaci apríl 2015 športovci z CSS Zátišie v Osadnom dostali pozvanie na 5.ročník „Turnaja priateľstva“ od svojich českých kamarátov z Domova na zámku v Bystrom.Začali sme sa zodpovedne pripravovať v prehadzovanej, petangue, stolnom tenise a prispôsobených športoch. Každý športový výkon je jedinečný nie len svojou výkonnosťou, ale i vzájomným prepojením medzi psychickými, mentálnymi a motorickými vlastnosťami a schopnosťami jedinca. Celkovú atmosféru dotvárala spolupatričnosť divákov so súťažiacimi. Nie prvý, ale posledný v stolnom tenise mal najväčší potlesk a povzbudzovanie, nie pretekár s perfektnou technikou, ale s ťažkopádnou motorikou dosiahol obdiv. Športovci z CSS Zátišie Bartolomej, Eva, Dávid, Róbert podali vynikajúce výkony. V prehadzovanej sme získali krásne 1. miesto a v petangue, taktiež krásne 2. miesto. Vládla tu obdivuhodná spolupatričnosť súťažiacich, ktorí sa tešili z výsledkov nie len svojich ale i svojich kamarátov. Najviacej to bolo vidieť pri odovzdávaní cien, ich spontánny, úprimný prejav radosti bol pre mnohých zážitkom.

[widgetkit id=138]