Radničkine trhy v Banskej Bystrici

Deti z krízového strediska na Morskom oku
14. septembra 2014
Človek, pes a kôň
4. októbra 2014
Zobraziť všetko

Dňa 3.10.2014 sa naši prijímatelia, Svetlana Tulejová, Alena Pohlodková a Bartolomej Zsiga sa za doprovodu ergoterapeutky Ľudmily Cimovej a inštruktorky sociálnej rehabilitácie Ivety Džuganovej, zúčastnili jedinečného projektu ,,RADNIČKINE TRHY“ pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, pána Petra Gogolu.
Na Námestí SNP v Banskej Bystrici, sme tak mohli prezentovať a predávať ručne vyrobené výrobky našich prijímateľov. Boli to výrobky z textilu, priadze, hliny a dreva. Celú túto akciu moderovala Partícia Jariabková – Garajová. Svetlana Tulejová odprezentovala výrobky našich ergoterapeutických dielní. Neopísateľnú radosť jej urobila pani Patrícia, keď si kúpila jej vlastnoručne vyšívaný vankúšik.
Priamo na Námestí SNP sa konala beseda za „okrúhlym stolom“. Štatutárna zástupkyňa OZ – Inklúzia – pani Viera Zahorcová v tejto besede vyzvala zamestnávateľov, aby využili možnosť zamestnať zdravotne postihnutých občanov. Svoj priestor v besede sme dostali aj my, zo Zariadenia podporovaného bývania Zátišie. Mali sme možnosť vyjadriť sa k pilotnému projektu deinštitucionalizácie a podeliť sa skúsenosťami zo života našich prijímateľov v Zariadení podporovaného bývania.
V pestrom kultúrnom programe vystúpili mažoretky, hudobná skupina „Schody“ a hudobný hosť Gizka Oňová.
Z akcie sme odchádzali trochu unavení, ale naplnení peknými zážitkami a novými skúsenosťami. Veľká vďaka všetkým, ktorí si zakúpili náš výrobok a tým nás podporili.

[widgetkit id=112]