Rybačka na Mlynisku

Deti Krízového strediska v Snine privítali jar
25. apríla 2013
3. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách „Krídla túžby“
9. júna 2013
Zobraziť všetko

Ako sa už pomaly stáva tradíciou aj tento rok v prvú majovú nedeľu sa v rámci záujmovej činnosti CSS Zátišiekrúžku priateľov poľovníctva a športového rybolovu v spolupráci s miestnou organizáciou SRZ Snina uskutočnil pretek v love rýb udicou. Miestom súťaže bol rybník Mlynisko, ktorý slúži na účely rekreačného rybolovu.

Sedem prijímateteľov CSS Zátišie – domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania sa úspešne zapojilo do súťaže. Svojich kamarátov prišli povzbudiť aj deti z krízového strediska, ktorí spolu strávili zaujímavú nedeľu, plnú zážitkov v krásnom prostredí.
Spokojní, ocenení prijímatelia sociálnej služby si odniesli svoje rybárske úlovky a v zariadení podporovaného bývania pripravili pre svojich priateľov chutný obed.

[widgetkit id=63]