Šanca na život bez obmedzení

Týždeň s Mikulášom
7. decembra 2017
Naše Vianoce v Zátiší
23. decembra 2017
Zobraziť všetko

Výroba sviečok z odpadového vosku s logom Bel, batikovanie tričiek, či výroba tkaných kobercov…množstvo nápadov terapeutickej činnosti Centra sociálnych služieb v Osadnom – kedy sa nepoužiteľné stáva použiteľným s osobitným významom – navrhnuté a vyrobené rukami človeka s ťažkým zdravotným. Vzájomná spolupráca od roku 2010, množstvo zrealizovaných spoločných voľnočasových aktivít i podpory.

Príjemné tohtoročné predvianočné popoludnie v Centre sociálnych služieb Zátišie – Domove sociálnych služieb v Osadnom s priateľmi zo Syrárne Bel, Slovensko, a.s., Michalovce, s vianočnými darčekmi pre našich prijímateľov bolo spojené s prekvapením…

Nadácia Bel Foundation, Francúzsko podporila náš výherný projekt s názvom „Šanca na život bez obmedzení“ . Cieľom projektu je podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením CSS Zátišie za pomoci prístroja Motren Duo 3, určeného na precvičovanie dolných a horných končatín v sede, alebo v ľahu, ktorý deťom a prijímateľom sociálnej služby pomôže pri zvyšovaní kvality ich života – žiť život čo najviac plnohodnotný…

Ďakujeme.