Špeciálny kočík pre prijímateľov CSS Zátišie v Osadnom

Deň Prešovského samosprávneho kraja
14. novembra 2016
Vianočný výtvarný ateliér
24. novembra 2016
Zobraziť všetko

Ešte v lete navštívili zástupcovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní manželia Van Dalenovci a pani Jozefína Obšitníková zriaďovateľka Nadácie Pro futura Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom a ponúkli pomoc v rámci humanitárnych projektov. Humanitárne fondy Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pozostávajú zo zbierok členov a nečlenov z celého sveta a sú poskytované ľuďom bez ohľadu na vek, rasu, národnosť či náboženské vyznanie.

Špeciálny kočík s individuálnou úpravou bude v budúcnosti slúžiť pre deti a dospelých, ktorí sa nemôžu posadiť, sú odkázaní na pobyt na lôžku a nie sú schopní sa vzhľadom k svojmu hendikepu pohybovať na invalidnom vozíku. Prijímateľ v špeciálnom kočíku leží na antidekubitnom, antialergickom matraci a má okolo seba vyvýšené čalúnené okraje. Má spúšťacie bočnice, ktoré sú zabezpečené proti svojvoľnému uvoľneniu, výška špeciálneho kočíka sa dá nastaviť podľa požiadaviek prijímateľa, má tiež držiaky na uchytenie slnečníka, je teda vhodný aj na dlhodobejší pobyt imobilného prijímateľa vonku na vzduchu.

V pondelok 21. novembra 2016 nám predstavitelia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, manželia Van Dalenovci, zástupcovia nadácie HAID – Pavlína a Ján Pohoreličtí z Českej republiky, za Nadáciu Pro futura, pani Jozefína Obšitníková, Ing. Jana Rosičová a správca Nadácie Pro futura PhDr. Daniel Andráško odovzdali špeciálny kočík, ktorý bude slúžiť v CSS Zátišie práve tým prijímateľom, ktorí sú na našu pomoc najviac odkázaní. Úprimne Ďakujeme.

[widgetkit id=209]