Splnený sen – výlet v Litmanovej

Jún v rehabilitačnom stredisku
30. júna 2024
Sobota na chate
15. júla 2024
Zobraziť všetko

      

Prijímateľka Svetlana si splnila sen a dňa 09.07.2024 navštívila pútnické miesto na hore Zvir  pri obci Litmanová a spoznávala spolu s ďalšou prijímateľkou Reginou, históriu zjavení Panny Márie a jej duchovné zvesti, ktoré nám zanechala prostredníctvom 2 mladých vizionárok.

V nádhernom prostredí pútnického miesta sa prijímateľky na chvíľu stíšili pri modlitbe  ruženca, absolvovali Krížovú cestu a zúčastnili sa sv. liturgie.

V závere si naplnili fľaše z prameňa sv. Jána Krstiteľa na hore Zvir pre uzdravenie tela i duše. Odchádzali spokojné a šťastné – v spomienkach im zostávajú nezabudnuteľné chvíle z pútnického miesta  v Litmanovej.