Spoločné letné dobrodružstvo

Skvelý deň v autocampingu s priateľmi z Hypermarketu Tesco
27. júna 2016
S deťmi na biokúpalisku
2. augusta 2016
Zobraziť všetko

„Spoločné letné dobrodružstvo“ na Vinianskom jazere ….. takýto názov niesol 5. ročník stretnutia detí a zamestnancov krízových stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Stretnutia sa zúčastnili deti a zamestnanci z krízových stredísk v Snine, Humennom, Vranove nad Topľou, Starej Ľubovne, Kežmarku a Prešova. Tri dni oddychu, relaxu a zábavy dali deťom priestor na nové zážitky a priateľstvá.
Pre zamestnancov krízových stredísk boli pripravené tematické workshopy „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“ – národný projekt, s ktorým prítomných oboznámila Mgr. Viera Sitarčíková. Mgr. Ľubica Lukičová predstavila vo svojom príspevku individuálne plány na zvládnutie krízy. Príspevok „Supervízia – strašiak či pomoc, na ktorú čakáte v krízovom stredisku“ prezentoval riaditeľ CSS Zátišie PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel.
Deti sa počas pobytu na Vinianskom jazere venovali rôznym športovým aktivitám a tvorivým dielňam, maľovali na kameň, vyrábali si prívesky a náramky. Krásne zážitky im priniesla plavba loďou po Zemplínskej Šírave, turistický výstup na Viniansky hrad, ale aj chutná grilovačka. Samozrejme nemohla chýbať ani večerná diskotéka.
Zmysel a cieľ 5. ročníka stretnutia detí a zamestnancov krízových stredísk ÚPSK sa podarilo naplniť, pretože ako povedala zástupkyňa zriaďovateľa PhDr. Martina Sotáková „deti prišli na stretnutie plné očakávaní a pevne verím, že si odnášajú nezabudnuteľné zážitky, nové skúsenosti i veľa skvelých priateľov … a určite to bol pre všetkých krásny začiatok prázdnin“.

[widgetkit id=198]