ŠPORTOVÉ HRY V DSS

Výlet na Morské oko
26. mája 2022
Oslavovali sme
15. júna 2022
Zobraziť všetko

Prijímatelia sociálnej služby z Domova sociálnych služieb v Osadnom a prijímatelia sociálnej služby zo Zariadenia podporovaného bývania v Snine a Osadnom prežili v stredu 8. júna 2022 vzrušujúci deň plný športových hier. Všetci sa zapájali do jednotlivých súťaží plní elánu a súťaživosti, začo boli odmenení medailou a sladkosťami zo zbierky spoločnosti LIDL pod názvom „ Podeľ sa a pomôž“.