Športové popoludnie vo farnosti Božieho milosrdenstva v Snine

Zemplín fest
10. júla 2023
Kresba na nový asfalt
12. júla 2023
Zobraziť všetko

Láska spája a pretvára vôle, záľuby, zvyky, názory, dokonca i skutky a správanie sa.

Ďakujeme pánovi farárovi z farnosti Božieho milosrdenstva v Snine Petrovi Fogašovi, animátorom a spolupracovníkom z Cirkevného centra voľného času v Snine, že aj naše prijímateľky sociálnej služby z CSS Zátišie v Snine zo Zariadenia podporovaného bývania sa mohli zúčastniť športového popoludnia. Naše dievčatá a prijímateľ sociálnej služby z ZPB Osadné sa s veľkou radosťou zapojili do pripravených aktivít a užili si krásne popoludnie v spoločnosti skvelých ľudí s veľkým srdcom.