Športuj s nami

Bio zelenina v Zátiší
11. septembra 2020
Zákaz návštev v CSS Zátišie
23. septembra 2020
Zobraziť všetko

V Zátiší  v Osadnom sme zorganizovali   pre našich prijímateľov športové  dopoludnie zamerané na pohybové aktivity pod  názvom  „Športuj s nami“.

Zastúpenie bolo rôznorodé. Do športových aktivít sa zapojili prijímatelia z domova sociálnych služieb,  prijímatelia zo zariadenia podporovaného bývania , ergoterapeuti, opatrovateľky a inštruktori sociálnej rehabilitácie. Pripravených  bolo deväť športových disciplín, ktoré sme prispôsobili fyzickým schopnostiam našich prijímateľov. Každý z nich dostal kartičku s menom, kde boli tieto disciplíny napísané.  Každá disciplína  bola ohodnotená bodmi.

Obrovskou motiváciou bolo pre našich prijímateľov to, že po ukončení športového dňa si užijú opekačku. Posilnení a občerstvení sme si dali poslednú disciplínu preťahovanie lanom. Vytvorili sme si dve družstvá, ktoré navzájom súperili.

Víťazmi boli  všetci, ktorí sa zúčastnili športových aktivít.

Prežili sme krásne športové dopoludnie, plné smiechu, slnka a súperenia.