Srdce ako dar v Michalovciach

Človek, pes a kôň
17. septembra 2016
Októbrové voľnočasové aktivity s deťmi
30. októbra 2016
Zobraziť všetko

Slovenská humanitná rada, Zväz zdravotne postihnutých Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Mestské kultúrne stredisko Michalovce pripravili aj v tomto roku už v poradí 13. ročník regionálnej prehliadky ZUČ /záujmovo umeleckej činnosti/ zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých „SRDCE AKO DAR“.

Prvý deň regionálnej prehliadky 26. september 2016 o 10.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, patril prezentácii a prehliadke detí, ktorá pozostávala z bloku žánrov ZUČ /spev, tanec, hudobno-divadelné pásma/.

V úvode pán primátor Michaloviec Viliam Zahorčák prejavil úctu všetkým, ktorí sa podieľali na príprave prehliadky, poďakoval za ich namáhavú prácu, za všetko, čo urobili, poprial všetkým len to najlepšie, hlavne pevné zdravie a pohodu.
Naše krízové stredisko bolo zastúpené vystúpeniami Kataríny Gališinovej a Kevina Pohlodka. V pripravenom programe sa predstavili s pesničkami na ľudovú nôtu, ktoré mali opäť úspech a nejednému divákovi vykúzlili slzy na tvárach. Najprv sa museli popasovať s vlastnou trémou, zábranami vystúpiť pred verejnosťou, ale aj nedôverou vo vlastné schopnosti. Pod odborným vedením vychovávateľov Juraja Kerlika a Bc. Martiny Štofikovej, zvládli zaktivizovať svoje sily, prekonať vlastné bariéry, či prekročiť scenár všedných dní. Za svoj výkon boli náležite odmenení v podobe pohárov a diplomov. Najväčšou odmenou sú však pre nás slová uznania a dobrý pocit pri srdci.

Odznelo veľa neopakovateľných slov. No neboli to len prázdne slová. Do pesničiek, tancov a scénok vložili účinkujúci aj kúsok seba.
Ďakujeme organizátorom tohto podujatia za pozvanie, ocenenie a možnosť ukázať, že aj naše deti sú jedinečné a plnohodnotné bytosti.

„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej“.( Stephen William Hawking)

[widgetkit id=204]