Srdce ako dar…tento rok opäť

Súťaž v jedení párok
13. septembra 2017
Active means happy
26. septembra 2017
Zobraziť všetko

Slovenská humanitná rada, Zväz zdravotne postihnutých Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie KSK a Mestské kultúrne stredisko Michalovce pokračujú v tradícií a opätovne pripravili aj v tomto roku už v poradí 14. ročník regionálnej prehliadky detí, mládeže a dospelých „SRDCE AKO DAR“.

Aj tento ročník sa konal pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu. Cieľom súťažnej prehliadky je spájať ľudí z domovov sociálnych služieb, krízových stredísk, detských domovo, internátnych škôl a iných v ich ťažkej životnej situácií a predkladať možnosti pre dôstojný život.
Pod odborným vedením pomocných vychovávateľov krízového strediska Juraja Kerlíka a Martiny Štofíkovej sa v pripravenom programe prezentovala Nikola Mažeriková, ktorá do vystúpenia vložila všetko. Prvykrát okúsila, aký je to pocit stáť pred veľkým obecenstvom. Bol to pre ňu neopakovateľný zážitok.

Súťažnej prehliadky Srdce ako dar sa aj tohto roku zúčastnilo opäť množstvo detí a dospelých, ktorí sa tešili z vystúpenia, ale aj z toho, že stretli priateľov, ktorých už dlhšiu dobu nevideli. Sálou sa nieslo posolstvo, že práve rodina je to, čo dieťa najviac potrebuje.

Ďakujeme organizátorom za pozvanie a všetkým, ktorí sa podieľali pri realizácií tohto podujatia.