Stavanie mája

Nech kvitnú kvety nádeje
2. mája 2023
Dar
2. mája 2023
Zobraziť všetko

…stavanie mája je radosť, ktorá nás spája, farebné stužky na máji, sú čaro ukryté v našom kraji. Muzikanti spievajú, do srdca nám volajú…

Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj s novým začiatkom a zrodom nového života. Zvykom v našom kraji už od stredoveku bolo, že chlapec, ktorému sa zapáčilo dievča, jej v predvečer prvého mája postavil máj – strom ozdobený farebnými stužkami. Nie vždy však išlo iba o lásku k žene, máje si ľudia pred svoje domy stavali aj ako ochranu pred chorobami a poľnohospodárom mala priniesť májová zeleň dobrú úrodu. Naše prijímateľky sociálnej služby z podpory samostatného bývania v Snine a prijímatelia z rehabilitačného strediska sa dňa 28.04.2023 zúčastnili krásnej akcie materskej školy Stonožka – Stavanie Mája na námestí pri Domove pokojnej staroby v Snine. Vystúpenie a celý kultúrny zážitok im ešte umocnilo stretnutie a spoločná fotografia s primátorom mesta Snina pánom Petrom Vološinom.