Striebro s cenou zlata pre opatrovateľky zo Zátišia

Projekt Bel ART v Zátiší
12. novembra 2012
Eva z konca sveta…a batikovanie
28. novembra 2012
Zobraziť všetko

Vo finálovej časti súťaže „Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností opatrovateliek zariadení sociálnych služieb PSK“, ktorej vyhlasovateľom bol Úrad PSK, odbor sociálny, súťažilo dňa 21. 11. 2012 šesť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi, Zariadenie pre seniorov a DSS Stará Ľubovňa, DSS Volgogradská Prešov, DSS Jabloň, Zariadenie pre seniorov a DSS Svidník a CSS Zátišie so sídlom v Osadnom. Uvedené zariadenia postúpili do finálového kola z troch regionálnych kôl, v ktorých súťažilo celkom 27 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Z každého zariadenia súťažilo dvojčlenné družstvo v teoretickej a praktickej časti. Celkový výsledok družstva bol stanovený súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť. Hodnotenie vykonávala hodnotiaca komisia.

Súťaž sa uskutočnila v Červenom Kláštore v kúpeľoch Smerdžonka. Organizátorom bolo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi.

Súťažiacich prišli pozdraviť aj poslanci PSK Ing. Miroslav Perignáth, podpredsedníčka sociálnej komisie, JUDr. Anna Aftanasová a primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Jozef Harabin.

Podľa vyjadrenia členov hodnotiacej komisie, ako aj vedúcej odboru riadenia zariadení sociálnych služieb Sociálneho odboru PSK, Ing. Jany Kandráčovej, všetky súťažiace preukázali, že ich vedomosti a zručnosti sú na vysokej úrovni. Účastníčky súťaže zároveň potvrdili vážnosť a dôležitosť tejto profesie v rámci starostlivosti poskytovanej prijímateľom sociálnych služieb.

Súťažiace z CSS Zátišie, pani Viera Cimová a pani Renáta Ďuričková skončili na vynikajúcom druhom mieste. Od prvého miesta ich delil iba jediný bod.

[widgetkit id=41]

Za úspešnú reprezentáciu zariadenia patrí obom zamestnankyniam veľké poďakovanie a v súvislosti s prípravou družstva na súťaž poďakovanie patrí aj Bc. Zuzane Oravcovej a Bc. Ľudmile Výhonskej – vedúcej úseku opatrovateľskej starostlivosti za skvelé zvládnutie prípravy na súťaž.

Tento úspech všetkých zamestnancov zároveň zaväzuje k ďalšiemu zdokonaľovaniu v rámci poskytovaných sociálnych služieb a k zvyšovaniu kvality života prijímateľov v CSS Zátišie.