Súťaž vo varení pudingu

Ďakujeme vám
14. januára 2022
Osadník v Zátiší
7. februára 2022
Zobraziť všetko
 
Nový mesiac sme začali súťažne, v Osadnom sme si urobili súťaž vo varení pudingu. Naši prijímatelia predviedli svoju zručnosť, kreativitu pri varení a dekorovaní pudingových pohárov.
Uvariť puding nie je jednoduché, treba dávať pozor na horúci varič či hrniec, no naši prijímatelia sú šikovní a hravo to zvládli.
Súťažili prijímatelia z domova sociálnych služieb a zo zariadenia podporovaného bývania, pričom inštruktorky sociálnej rehabilitácie dávali pozor, aby sa súťažiaci nepopálili, aj či dodržiavajú správny postup pri varení.
Päťčlenná porota potom hodnotila výsledné produkty a rozhodovala o víťazoch. Hodnotil sa vzhľad, chuť a konzistencia pudingu v pohároch. Rozhodovanie nebolo ľahké, poháre boli veľmi pekne pripravené.
Vyhralo zariadenie podporovaného bývania, ktoré získalo 3 body od poroty. Na pudingu sme si všetci veľmi pochutili, lebo boli naozaj dobré a veľmi pekne pripravené.
Našim víťazom srdečne blahoželáme!