Sviatok všetkých svätých v CSS Zátišie

Októbrové voľnočasové aktivity s deťmi
30. októbra 2016
Deň Prešovského samosprávneho kraja
14. novembra 2016
Zobraziť všetko

Sviatok Všetkých svätých slávime 1. novembra. Vnímame ho ako kresťanský sviatok, na ktorý nadväzuje „ Pamiatka zosnulých“ čiže Dušičky. V tieto dni návšteva hrobov príbuzných má veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes.
Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok a položením vencov na hroby spomínali na svojich zosnulých.
Aj prijímatelia CSS Zátišie v Osadnom si v tento deň uctili pamiatku zosnulých kamarátov, ktorí žili s nimi v zariadení. Zapálili sviečku, položili veniec na hrob a pomodlili sa za duše, ktoré ostávajú naďalej v ich srdci.

[widgetkit id=207]