Turnaj priateľstva v Bystrom

3. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách „Krídla túžby“
9. júna 2013
Majstrovstvá Šarišskej župy
27. júna 2013
Zobraziť všetko

Prijímatelia sociálnej služby z CSS Zátišie: Eva Čonková, Róbert Pustaj a Bartolomej Mirga sa veľmi potešili, keď prišlo pozvanie z Domova na zámku Bystré z Pardubického kraja na III. ročník Turnaja priateľstva, ktorý sa konal v dňoch 17. a 18 júna 2013.
Z minulého roku si títo mladí ľudia doniesli zlatú medailu za prvé miesto v petangue, striebornú na druhé miesto v prehadzovanej a bronzovú za tretie miesto v mini futbale.
Na III. ročník Turnaja priateľstva sa pripravovali pod vedením zamestnankyne Moniky Gerbocovej. V rámci súťaží obhájili prvé miesto v petangue v zmiešanom družstve s českými priateľmi, takže putovný pohár sa vrátil do Osadného.
Výborné umiestnenie získali v ďalšom kolektívnom športe, ktorým bola prehadzovaná. Opäť sa im podarilo v tomto športovom zápolení získať v zmiešanom družstve s českými partnermi druhé miesto. A do tretice, Eva Čonková si doniesla bronzovú medailu za tretie miesto v stolnom tenise.
Pri návrate domov bolo badať na tvárach mladých ľudí pocity šťastia a spokojnosti. V Čechách predviedli svoje športové výkony, stretli sa so známymi a nadviazali aj nové kontakty a priateľstvá.
Všetkým trom mladým ľuďom patrí poďakovanie, nielen za vzornú a úspešnú reprezentáciu CSS Zátišie, ale aj za reprezentáciu zriaďovateľa, Prešovského samosprávneho kraja.

[widgetkit id=60]