Túžba niekam patriť…

Víkendové aktivity v CSS Zátišie v Osadnom
3. februára 2017
Valentínsky ples prijímateľov sociálnej služby v Ptičom
13. februára 2017
Zobraziť všetko

Dieťa je spoločenská bytosť a jeho najsilnejšou motiváciou je túžba niekam patriť. Jeho bezpečnosť alebo jej nedostatok závisí od citu patriť do skupiny. Všetko, čo robí, má jediný cieľ – nájsť si svoje miesto. Už od útleho detstva má veľa práce, aby vyskúšalo spôsoby, ako sa stať súčasťou rodinnej skupiny.

Tak, ako dieťa potrebuje výchovu, tak isto potrebuje aj rodič tréning. Tréning v nových odpovediach na podnety dieťaťa môže viesť k novým postojom a môže otvoriť nové cesty pre harmonické vzťahy. Azda bude potrebné zaoberať sa hlbokou rekonštrukciou základných domnienok dieťaťa, jeho osobnosťou, hlbším preniknutím do dynamiky jeho správania. Ak je to potrebné, možno rodičom pomôže zúčastniť sa rodičovskej študijnej skupiny alebo navštíviť poradenské centrum, či podstúpiť individuálne poradenstvo.

Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov či objatí alebo pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie?
14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.
V piatej časti nášho projektu PREMENY, deti zažili opäť neopakovateľné chvíle. Na krátky čas sa stali stredobodom pozornosti. Prirodzenosťou a spontánnosťou im vlastnou, tak profesionálny fotograf mohol zachytiť najkrajšie okamihy ich života.

Ďakujeme priateľom z Hypermarketu Tesco Snina a profesionálnemu fotografovi Petrovi Filakovskému za trpezlivosť pri fotografovaní.

[widgetkit id=223]