V Humennom…

Októbrové aktivity v rehabilitačnom stredisku
31. októbra 2023
Mikuláš v Osadnom
6. decembra 2023
Zobraziť všetko

Svoj deň si prijímateľky sociálnej služby v Snine plánujú rôzne podľa povinností, záľub…tak, aby žili čo najplnohodnotnejšie.

Na hlavnej železničnej stanici v Humennom, kde má sídlo aj Slovenská autobusová doprava Humenné, a.s., bola Regína predĺžiť platnosť dopravnej karty sebe a svojim kamarátkam zo zariadenia podporovaného bývania v Snine.

Cestovanie autobusom, zakúpenie cestovného lístka, vybavenie predĺženia platnosti dopravnej karty, návšteva cukrárne, obchodov i mesta Humenné v sprievode inštruktorky sociálnej rehabilitácie…bežný život.