Veľká noc v Zátiší

Dopoludnie v knižnici
8. marca 2016
Opri sa o mňa
2. apríla 2016
Zobraziť všetko

V čase prebúdzania prírody k nám prichádza aj jeden z najkrajších kresťanských sviatkov roka Veľká noc. Na príchod týchto sviatkov sa naši prijímatelia veľmi tešia, tradične počas sviatočného obdobia si s veľkým nadšením vyzdobujú izby a spoločenské miestnosti.Na stolíkoch nechýbajú výšivky s veľkonočným motívom, vo váze zlatý dážď, bahniatka, kraslice a čokoládové vajíčka. Veľkonočná nedeľa významný deň pre všetkých kresťanov, sa začala v našom domove kresťanský, príchodom duchovného otca Michala Galmusa a posvätením pokrmov. Po spoločnej modlitbe prijímatelia zasadli za prestretý sviatočný stôl, na ktorom boli vajíčka, klobása, šunka, chren, tradičná veľkonočná hrudka a pascha. Všetci sa najedli do sýta, aby podľa tradícii boli celý rok ,,sýti“. Prijímatelia zo Zariadenia podporovaného bývania si košík s veľkonočným jedlom odniesli posvätiť do cirkvi na svätú omšu. Najatraktívnejším dňom sviatkov je veľkonočný pondelok – mokrý a ukričaný deň. Chlapci oblievali dievčatá, aby boli celý rok zdravé. Aj keď nie všetkým dievčatám to bolo po vôli, ako symbol vďaky dávali chlapcom sladkú odmenu – čokoládové vajíčka. Sviatky jari vyvrcholili posedením pri káve, besedou o zvykoch a tradíciách Veľkej noci, zábavou na spoločnej diskotéke.

[widgetkit id=175]