Vyjadrenie pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej po návšteve v DSS a ZPB Osadné

CASSOVIA FOLKFEST KOŠICE
28. júna 2022
Motorkári v Osadnom
11. júla 2022
Zobraziť všetko

„Pol roka po tragédii – požiari v Osadnom – v CSS Zátišie, keď zahynulo 6 klientov s mentálnym postihnutím, sme zariadenie navštívili. Vedenie, zamestnancov aj klientov.
V zariadení nastali viaceré pozitívne zmeny: požiarne hlásiče v každej izbe, presťahovanie imobilných klientov na prízemie (aby v prípade evakuácie boli čo najbližšie k východu) a miestnosti opatrovateliek na poschodie (aby mohli včas zaznamenať požiar).
Zamestnanci aj klienti už absolvovali niekoľko požiarno-evakuačných nácvikov, odporúčali sme im zopakovať ho aj v noci, s reálnym počtom opatrovateliek na nočnej zmene.
Osadné je síce krásna dedinka v malebnej krajine, no je takpovediac „na konci sveta“, dokonca tam nie je ani dostatočný mobilný signál.
Z hľadiska bezpečnosti, ako aj z hľadiska integrácie do spoločnosti, by bolo vhodnejšie kapacitu ešte viac znížiť, prípadne zariadenie presťahovať bližšie k mestu a rozdeliť ho na viac menších celkov.
Každopádne je veľmi dobré, že namiesto 60 klientov je kapacita zariadenia už len 48, takisto oceňujeme, že niekoľko klientov s najľahším stupňom mentálneho postihnutia býva v samostatnom domčeku, kde sa učia sami žiť, starať sa o seba, prať, variť, nakupovať.
Vedenie zariadenia aj jeho zamestnanci robia veľmi dobré a kvalitné aktivity smerujúce k väčšej samostatnosti klientov, očarila nás arteterapeutická dielňa, kde sú doslova umelecké diela, ako aj kuchynka, kde práve napiekli slané pirohy z cesta z kyslého mlieka a ešte nám ich aj nabalili na cestu.
Držíme Zátišiu palce a sme nápomocní vo všetkom, čo budú jeho klienti, ale aj zamestnanci a vedenie potrebovať pri napĺňaní väčšej ochrany práv klientov aj zamestnancov“.

Zdroj Instagram komisar_zp