Výnimočné uznanie pre pani Zuzanu Oravcovú

Návšteva Domova na rozcestí, Svitavy
20. septembra 2019
Aj my sme zapálili sviečku…Sviatok všetkých svätých
1. novembra 2019
Zobraziť všetko

Prešovský samosprávny kraj už po deviaty raz odovzdal najcennejšie krajské ocenenie v sociálnych službách – KRÍDLA TÚŽBY. Ceny za rok 2019 si prezvali traja laureáti v rámci galaprogramu na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. O ocenených v troch kategóriách rozhodli na základe nominácií členovia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri zastupiteľstve PSK.

V kategórií zamestnanec u poskytovateľa sociálnych služieb si krajské ocenenie spomedzi trinástich nominovaných prevzala Bc. Zuzana Oravcová, sestra z Centra sociálnych služieb Zátišie v Snine. Toto uznanie si vyslúžila za empatický, vysoko odborný a ľudský prístup k prijímateľom sociálnych služieb i za dlhoročnú obetavú prácu v zariadení, v ktorom pracuje 34 rokov. Osobitne si navrhovatelia ceny všimli zásluhy pri záchrane života dvoch prijímateľov, ktorým poskytla prvú pomoc. Pani Zuzana Oravcová do zariadenia nastúpila v roku 1987 na pracovnú pozíciu zdravotnej sestry aj v trojzmennej prevádzke. Výnimočná je svojou schopnosťou motivovať prijímateľov k rôznym voľnočasovým a pracovným aktivitám.

Výstižne to povedal pán Martin Meričko, poslanec Ú PSK: „Rozhodovanie bolo ťažké, ašpirantov bolo viac, no pani Oravcová bola jednoznačná favoritka za svoj dlhoročný prínos v sociálnej oblasti. Obetovať celý život pre niekoho iného je doslova Boží dar.“

Za všetko patrí „našej Zuzke“ nielen obdiv, ale aj obrovská vďaka, ktorá symbolicky zaznieva aj z úst prijímateľov, ktorých osudy počas svojej profesijnej kariéry ovplyvňovala.

Dnes, keď sa ocitla na ceste za zaslúženým odpočinkom, nám ostáva ju len ubezpečiť, že jej odbornosť a ľudské počiny budú pre nás príkladom a aj veľkou výzvou pre jej nasledovníčky.

Milá Zuzka želáme Vám úsmev v tvári, dobré zdravie a spokojnosť v rodine.