Výstup na Balnicu spojený s odborným výkladom

Nech kvitnú kvety nádeje
17. júna 2021
REGÍNA 34
24. júna 2021
Zobraziť všetko
Dňa 16.6.2021 sme sa zúčastnili turisticko-zdravotno-náučnej prechádzky na Balnicu a späť.
Počkali sme si na priaznivé počasie a konečne sme sa dočkali. Cesta viedla po náučnom chodníku PR UDAVA v NP POLONINY. Tejto túry sa zúčastnili štyria prijímatelia v doprovode dvoch zamestnancov a environmentálnej pracovníčky NP POLONINY pani Ivety Buraľovej. Skúsená environmentalistka Iveta nám cestou rozprávala a názorne ukazovala jednotlivé druhy stromov, rastlín a živočíchov. Rozprávala nám o vzácnej flóre nachádzajúcej sa v tomto
národnom parku – o Kosatcoch sibírskych a o vzácnej faune: výskyt rôznych druhov šeliem ako vlk, rys, medveď a mačka divá. Pomôckami boli aj preparovaný krtko, kuvík sovičí, či
hadia koža, parožie a kly. Na Balnici pod altánkom sme sa pokúšali priraďovať stopy lesnej zveri k obrázkom zvierat, tiež sme tieto stopy pozorovali cestou na Balnicu. V obchodíku sme
si prezerali suveníry a maľované obrázky. Zakývali sme aj turistom na prichádzajúcom vláčiku. Po občerstvení sme si dopriali aj zmrzlinu a pomaly sme sa vydali na cestu späť. Naberali sme liečivú energiu prírody dýchaním či dlaňami zo zdravých stromov. Turistika bola naozaj ozdravná a náučná, stmeľujúca vzťahy medzi PSS, zamestnancami a pracovníčkou NP POLONINY.
Nakoniec nám pani Iveta podarovala propagačný materiál o našom krásnom národnom parku, ktorý sme si hneď po návrate do domova so záujmom prezerali, čítali a rozprávali
zážitky z krásne prežitého dňa.