Vzdelávanie v spolupráci so spoločnosťou Hartmann – Rico

Prázdninový deň detí krízového strediska na biokúpalisku
23. júla 2013
Detské srdcia pri slovenskom mori
12. septembra 2013
Zobraziť všetko

V rámci dlhoročnej spolupráce so spoločnosť HARTMAN – RICO oslovil CSS Zátišie MUDr. Danku Bilikovú, obchodnú zástupkyňu spoločnosti pre Prešovský kraj s požiadavkou uskutočniť pre zamestnancov CSS odbornú prednášku zameranú na nové postupy z oblasti ošetrovania chronických rán a zároveň o prezentáciu nových výrobkov spoločnosti.

Prednáška sa uskutočnila dňa 09. 09. 2013 v priestoroch CSS Zátišie. Lektorka Hartmane academi, Ing. Eva Pauerová, PhD. informovala zamestnancov CSS o vlhkej terapii, pri ktorej sa pracuje na princípe udržania optimálne vlhkého prostredia v rane. Väčšina produktov vlhkého krytia chráni ranu pred sekundárnou infekciou, eliminuje riziko macerácie, zlepšuje stav spodiny rany. Ich používanie prispieva k znižovaniu ekonomických nákladov na liečbu týchto rán. Novinkou pre zamestnancov CSS bola informácia o podtlakovej terapii, ktorá sa používa na hojenie chronických, subakútnych a akútnych rán.
Ing. Pauerová, PhD. predviedla zamestnancom CSS novinky, ktoré spoločnosť ponúka svojim zákazníkom na posilnenie obranných mechanizmov pokožky z radov kozmetiky Menalind, široký sortiment výrobkov v prípade inkontinencie, čistiace prípravky z radu Menalind pre citlivú pokožku, ochranné prípravky, ktoré pôsobia ako prevencia vzniku preležaním a zlepšujú kvalitu života inkontinentných klientov, ako aj prípravky na zabezpečenie hydratácie pokožky.
S výrobkami od spoločnosti HARTMAN – RICO má CSS dobré skúsenosti a preto zástupcom spoločnosti ďakuje za prednášku uskutočnenú v rámci interného vzdelávania zamestnancov, ako aj za informácie o nových výrobkoch a o spôsoboch ich použitia.

[widgetkit id=71]