Z lásky k ženám Únie žien Slovenska v Snine

S deťmi vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
2. marca 2018
Integrácia s gráciou
21. marca 2018
Zobraziť všetko

Dňa 12. marca 2018 ženy základnej organizácie Únie žien Slovenska v Snine oslávili Medzinárodný deň žien. Pozvanie osláviť s nimi spoločne tento deň, sme prijali aj my s našimi deťmi z krízového strediska. Prítomným sa deti postarali o krásny program  pod vedením svojich vychovávateľov Juraja Kerlíka a Martiny Štofikovej.  Básne a piesne v podaní našich detí nenechali chladným nikoho.

Oslavy boli zároveň výročnou schôdzou, počas ktorej predsedníčka základnej organizácie  Mária Dunajová  oboznámila prítomné ženy so správou o činnosti organizácie za rok 2017, s plánom podujatí na tento rok i s ďalšími informáciami. Príhovor predniesol aj riaditeľ Centra sociálnych služieb Zátišie Ján Šrenkel, ktorý vyzdvihol nielen význam Únie žien Slovenska v Snine, ale poukázal aj na plnohodnotnú a cieľavedomú prácu zamestnancov, ktorí sú pre deti oporou v ich ťažkej životnej situácií.