Zábavné popoludnie

Veľká noc s deťmi a pre deti
15. apríla 2017
Prvomájová turistika
30. apríla 2017
Zobraziť všetko

Zamestnanci CSS Zátišie v rámci aktívneho využívania voľného času pripravili pre prijímateľov sociálnych služieb „Zábavné popoludnie“ plné hier a tanečných súťaží. Cieľom tohto podujatia bolo poukázať na fakt, že aj ľudia s rôznym telesným a duševným znevýhodnením nestratili zmysel života a majú zmysel pre zábavu a súťaživosť.

Prijímateľa spoločne s nami prežili nezabudnuteľné popoludnie – plné zábavy, smiechu, radosti, priateľstva. Počas diskotéky, ktorá bola v plnom prúde sme súťažili s poletujúcim balónom, tancujúcim klobúkom, stoličkovým tancom a mnohým ďalšími súťažami, ktoré sme pre nich pripravili. Pre nás bolo výnimočné sledovať, ako sa prijímatelia navzájom dopĺňajú a zapájajú sa do súťaží aj tí, od ktorých by sme to nečakali. Po každej disciplíne sme tancovali, spoločne sa nasmiali. Po zábave nám dobre padla odmena v podobe sladkého pokušenia.

Pomáhajme a spríjemňujme život tým, ktorým osud nedoprial to, čo nám zdravým. Rozdávajme lásku, radosť a pochopenie.

[widgetkit id=236]