Zátišie na svätej omši  v Levoči na Mariánskej hore

Deň krojov
14. septembra 2023
V septembri…
29. septembra 2023
Zobraziť všetko

Po horúcom a náročnom lete sme s radosťou prijali pozvanie Centra sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. a  rímsko- katolického farského úradu Levoča na duchovne vyžitie v chráme na Mariánskej hore v Levoči. Svätá omša bola odslúžená za chorými, postihnutými zo zariadení sociálnych služieb a zamestnancov. Prijímatelia aj zamestnanci sa z  blízkeho aj vzdialeného okolia zišli na Mariánskej hore, aby sa pomodlili a načerpali duchovnej energie do ďalšieho obdobia.  Pevne všetci veríme, že sa znova o rok takto stretneme.