Život v Zátiší si prišli pozrieť aj z prezidentského paláca aj ministerstva práce

Snina bez bariér
24. mája 2023
Návšteva pána primátora
2. júna 2023
Zobraziť všetko

Pri poslednej návšteve pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím v CSS Zátišie v Osadnom a oboznámením sa s výtvarnou tvorbou našich prijímateľov, sme dostali od pani komisárky ponuku odprezentovať práce prijímateľov v priestoroch Úradu komisára pre zdravotne postihnutých v Bratislave.

Túto ponuku sme prijali a 24.5.2023 sa uskutočnila vernisáž obrazov a fotografií prijímateľov sociálnej služby pod názvom „Život v Zátiší“. Návštevníci tak mali možnosť vidieť obrazy Štefana Oláha odzrkadľujúce fantazijné bytosti z ríše víl a anjelov aj s pripísaným odkazom a fotografie fotené profesionálnym fotografom Petrom Filakovským zachytávajúce klientov počas bežných činností v zariadení.

Ďakujeme za podporu a účasť na vernisáži – štátnej tajomníčke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Anne Aftanasovej a generálnemu riaditeľovi Sekcie sociálnych politiky na MPSVaR Jánovi Gaburovi, poradkyni prezidentky SR pre sociálne témy Oľge Gyárfášovej, vedúcemu odboru sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja Viktorovi Gumanovi, akademickému maliarovi – prorektorovi VŠVU – Stanislavovi Stankocimu, ako aj supervízorovi a sociálnemu poradcovi Rady pre poradenstvo v sociálnej práci Slavomírovi Krupovi.

Výstava „Život v Zátiší“ bude sprístupnená minimálne do konca septembra v čase úradných hodín Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme priateľom, ktorí nás finančne podporili – Inmedia, spol. s r.o. a Ezzum stolárske práce.