Zdobenie veľkonočných vajíčok a perníkov

Medzinárodný deň žien v HM Tesco
7. marca 2017
Opri sa o mňa
25. marca 2017
Zobraziť všetko

V období očakávania Veľkej Noci, sme pre našich prijímateľov pripravili súťaž v zdobení veľkonočných vajíčok a perníkov. Súťažiaci mali možnosť ukázať svoju šikovnosť, fantáziu, cit pre farby.

Vyfúknuté a umelohmotné vajíčka zdobili starou technikou – horúcim voskom. Farebný horúci vosk nanášali špendlíkom namočeným do horúceho vosku na vajíčko. Museli dávať pozor, lebo pracovali s krehkým, ostrým a horúcim predmetom. Všetci súťažiaci výborne zvládli túto disciplínu. Vyfarbenými vajíčkami si vyzdobia svoje izby. Druhou disciplínou bolo zdobenie perníčkov bielkovou polevou. Tú mali v mikroténovom sáčku a tenkou čiarou kreslili na perník rôzne vzory. Aj túto disciplínu všetci zúčastnení výborne zvládli.

Naši prijímatelia sa dohodli, že vyzdobené perníky sa odložia a na Veľkú Noc si ich všetci spoločne vychutnajú pri slávnostne prestretom stole. Víťazmi sa stali všetci súťažiaci, lebo vytvorené diela sme nehodnotili z estetického hľadiska, ale dôležitejší bol proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota.

[widgetkit id=226]