Zemplín fest

Voňavá krása z TRIERA s. r. o., Snina
29. júna 2023
Športové popoludnie vo farnosti Božieho milosrdenstva v Snine
10. júla 2023
Zobraziť všetko

Neexistuje zlé počasie, to iba nám sa občas nechce…To však našťastie neplatí o našich prijímateľkách sociálnej služby zo ZPB Zátišie v Snine, ktoré aj v nepriaznivom počasí so svojou kamarátkou z DSS Osadné prišli podporiť skupiny účinkujúce na Zemplín feste v Snine. Dievčatá sa dokázali spoločne zabaviť aj v daždi, so slnkom v srdci.