Život krízového strediska pre mládež programu Erasmus+

Veľká noc v Zátiší
5. apríla 2015
Zakladateľ konceptu snoezelen Ad Verheul z Holandska v CSS Zátišie
25. apríla 2015
Zobraziť všetko

V dňoch 11.4. – 19.4.2015 sa v Snine uskutočnil výmenný program mládeže Erasmus+ (Kľúčová akcia 1 – Výmena mládeže) na tému marginalizácia mladých ľudí v spoločnosti, sociálna exklúzia na základe rasy, ekonomických či sociálnych ťažkostí. Tento projekt bol organizovaný občianskym združením STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj pôsobiaci v našom regióne.Mladí ľudia z Českej republiky, Grécka, Turecka, Talianska, Rumunska, Španielska a Slovenska v rámci svojho programu navštívili aj Krízové stredisko v Snine, s činnosťou ktorého ich oboznámil riaditeľ Centra sociálnych služieb Zátišie PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel spolu s vedúcou Krízového a Rehabilitačného strediska v Snine PhDr. Luciou Petrovkovou. Po diskusii a prehliadke priestorov zariadenia Španiel Aitor vyzdvihol prácu v stredisku slovami: „Veľmi oceňujem obetavosť zamestnancov vášho zariadenia. Páči sa mi, že prácou s týmito deťmi robíte svet lepším“. Mladí ľudia sa zaujímali o osudy tunajších detí, s ktorými sa počas svojej návštevy aj zoznámili. „Tieto krátke stisky rúk a prehodenie zopár slov boli veľmi povzbudzujúce pre naše deti, potešilo ich, že sa o nich niekto cudzí zaujíma“, hovorí vedúca zariadenia PhDr. Lucia Petrovková. Na záver nechýbala spoločná fotografia a priateľská rozlúčka.

[widgetkit id=126]