Ján Šrenkel

16. decembra 2020

„Prajeme Vám pevné zdravie, veľa síl a energie“

4. novembra 2020

„Podelili ste sa a pomáhate!“

„Podeľ sa o svoj chlieb a bude chutnať lepšie. Podeľ sa o svoje šťastie a stane sa väčším“ Phil Bosmans              LIDL – ako jeden z najväčších potravinových reťazcov na […]
1. júla 2020

Milé prekvapenie v prvý prázdninový deň

„Každý z nás sa určite rád vracia na miesta, ktoré sa nám natrvalo zapísali do srdca, kde sme pociťovali bezpečie, lásku, zanechali pekné priateľstvá…..zvlášť keď sa vraciame […]
1. júla 2020

Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID–19 – 4. fáza

Dočasné opustenie zariadenia   FÁZA – od 01. 07. 2020   Prijímatelia CSS môžu samostatne opustiť priestory zariadenia bez ohľadu na účel. Vycestovať do mesta Snina […]
5. júna 2020

Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19 – 1. fáza

FÁZA – od 03. 06. 2020   Umožnené sú návštevy vo vonkajších aj vnútorných priestoroch mimo izieb prijímateľov. Priestory sú označené – vyhradené pre návštevy. Osoba/by, […]
23. apríla 2020

Deň SOLIDARITY s Veselou kravou

Všetko dobré, čo sa na svete deje, vzniká spájaním a spoluprácou. V uplynulých dňoch sme boli svedkami jedného výnimočného prejavu spolupráce. Syráreň Bel Slovensko a.s., Michalovce v rámci […]
23. apríla 2020

Informácie pre verejnosť

Týmto oznamujeme verejnosti, že Centrum sociálnych služieb Zátišie Snina – Osadné má spracovaný krízový plán pre prípad výskytu infekcie COVID-19. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie Úradu vereného zdravotníctva SR, […]
23. októbra 2018

Deň otvorených dverí nášho zariadenia

Deň otvorených dverí v CSS Zátišie Pri príležitostí Dňa Prešovského samosprávneho kraja sme 23.10.2018 zrealizovali Deň otvorených dverí nášho zariadenia CSS Zátišie v Snine. Širokej verejnosti sme priblížili […]