Zuzana Burik Šrenkelová

14. septembra 2023

Osobná asistencia

Spoločné chvíle našej prijímateľky Svetlany s jej osobnou asistentkou na Dobrom festivale v Prešove.                      
14. septembra 2023

Putovná kaplnka

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ …takto začína spoločná modlitba našej rodiny v CSS Zátišie, v Zariadení podporovaného bývania v Snine, ktorou otvoril […]
14. septembra 2023

Oslava menín

Dňa 05.09.2023 v CSS Zátišie, v Zariadení podporovaného bývania v Snine, oslávila v kruhu svojich kamarátok, priateľa Bartolomeja zo ZPB Osadné a zamestnancov CSS Zátišie svoje meniny Regína. Ženské meno Regína má […]
7. septembra 2023

Pivné leto

… leto spieva radosťou a my sa necháme unášať jeho rytmom … Hudba, tanec, spev … nič z toho nie je cudzie pre naše prijímateľky sociálnej […]
7. septembra 2023

Výlet v Medzilaborciach a okolí

V stredu 23. augusta 2023 sme so skupinkou našich prijímateľov z DSS a ZPB Osadné absolvovali zaujímavý výlet po okolí Medzilaboriec. Priamo v meste sme navštívili […]
7. septembra 2023

Letná opekačka

Posledné letné prázdninové dni sme s prijímateľmi sociálnej služby z rehabilitačného strediska a zariadenia podporovaného bývania v Snine využili naplno a zorganizovali sme spoločnú opekačku. Prijímatelia […]
22. augusta 2023

Návšteva soľnej jaskyne

Dňa 18.08.2023 sa prijímatelia CSS Zátišie Osadné zúčastnili výletu do Soľnej jaskyne v Humennom. Výletu sa zúčastnili prijímatelia so strednou a vysokou mierou podpory. Na takúto […]
18. augusta 2023

Súťaž vo varení guľášu

Už po tretíkrát sme v areáli Domova sociálnych služieb v Osadnom zorganizovali súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Súťažili 4 tímy – Zariadenie podporovaného bývania Osadné, Zariadenie […]