css Zátišie

17. septembra 2014

Klientov v zariadeniach sociálnych služieb čakajú významné zmeny, ktoré im pomôžu dosiahnuť plnohodnotnejší život

Pojem deinštitucionalizácia (DI) predstavuje „proces prechodu klientov z tradičných zariadení sociálnych služieb, kde sú fyzicky a mentálne izolovaní od bežného života, do komunitných služieb, ktoré spolu […]
8. augusta 2013

Verejné obstarávanie

Centrum sociálnych služieb Zátišie (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o […]
12. februára 2013

Špecializovaná sociálna poradňa v Snine

Bezplatné špecializované sociálne poradenstvo Ste v núdzi? Potrebujete poradiť, pomôcť? Neviete na koho sa máte obrátiť? Máte problémy v rodine, alebo v iných vzťahoch? Nemáte strechu […]
30. júla 2012

Domov sociálnych služieb v Osadnom

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálne […]
30. júla 2012

Tkáčska dielňa

V tkáčskej dielni sa začalo pracovať od 1.3. 2007. Cieľom pracovnej terapie v dielni je naučiť sa pripraviť si materiál na tkanie ( trhaním, strihaním vyradeného […]
30. júla 2012

Textilná dielňa

Textilná dielňa začala svoju činnosť 1.10. 2009. Prijímatelia sociálnych služieb sa v textilnej dielni majú možnosť venovať týmto činnostiam:– základy strojového šitia– základy ručného šitia– tkanie […]
30. júla 2012

Stolárska dielňa

Prvá stolárska dielňa fungovala od roku 2002, kde sa chlapci zameriavali na pomocné údržbárske práce. V pracovnej činnosti sa pokračovalo aj ďalej len pod vedením iného […]
30. júla 2012

Košikárska dielňa

Košikárstvo – Čo je to vlastne košikárstvo? Košikárstvo je ohýbanie, lepenie a vypletanie prútím. Naša terapia vznikla v roku 2007. Prijímatelia sociálnej služby v košikárskej dielni, […]