Koronavírus COVID-19

16. októbra 2020

Krízový plán COVID-19 CSS Zátišie

V zmysle usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v  y d á v a Centrum sociálnych služieb Zátišie krízový plán v prípade výskytu infekcie […]
1. júla 2020

Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID–19 – 4. fáza

Dočasné opustenie zariadenia   FÁZA – od 01. 07. 2020   Prijímatelia CSS môžu samostatne opustiť priestory zariadenia bez ohľadu na účel. Vycestovať do mesta Snina […]
5. júna 2020

Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19 – 1. fáza

FÁZA – od 03. 06. 2020   Umožnené sú návštevy vo vonkajších aj vnútorných priestoroch mimo izieb prijímateľov. Priestory sú označené – vyhradené pre návštevy. Osoba/by, […]
23. apríla 2020

Informácie pre verejnosť

Týmto oznamujeme verejnosti, že Centrum sociálnych služieb Zátišie Snina – Osadné má spracovaný krízový plán pre prípad výskytu infekcie COVID-19. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie Úradu vereného zdravotníctva SR, […]
14. februára 2020

Zákaz návštev v CSS Zátišie

Centrum sociálnych služieb Zátišie oznamuje, že z dôvodu vydania rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 vydáva ZÁKAZ  NÁVŠTEV až […]