Koronavírus COVID-19

16. októbra 2020

Krízový plán COVID-19 CSS Zátišie

V zmysle usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v  y d á v a Centrum sociálnych služieb Zátišie krízový plán v prípade výskytu infekcie […]