návštevy v rodinnom prostredí detí

30. mája 2016

Práca s rodinou po umiestnení dieťaťa do krízového strediska

Umiestňovanie detí do krízového strediska sa uskutočňuje v súlade s regionálnymi princípom, ktorého cieľom je zvýšenie efektivity práce s rodičmi a čo najbližšie umiestnenie dieťaťa od […]