Nezaradené

26. júna 2016

Podlimitné zákazky bez využitia ET (elektronického trhoviska)

Verejný obstarávateľ je povinný postupovať podľa § 113 až § 116 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní pri obstarávaní všetkých nie bežne dostupných tovarov, služieb a […]
26. júna 2016

Archív verejného obstarávania

Výzvy na predkladania CP  a informácie o výsledku 2014 vyzva na predlozenie cp – odborne prehliadky a skusky elektrickych zariadeni bleskozvodov plynovych a tlakovych zariadeni.pdf192.06 KB10/02/2014, […]
26. júna 2016

Zákazky s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Centrum sociálnych služieb Zátišie […]
26. júna 2016

Podlimitné zákazky s využitím ET (elektronického trhoviska)

Verejný obstarávateľ je povinný použiť elektronickú aukciu pri obstarávaní podlimitných bežne dostupných tovarov, služieb a prác s predpokladanou hodnotou zákazky nad 15 000,00 €. Elektronické trhovisko […]
3. februára 2016

Chcem žiť bežný život…

Marcel je priateľský človek. Ľudia, ktorí ho poznajú, si vážia to, aký je… úprimný, priamy a vždy ochotný pomôcť.Marcel bol po narodení umiestnený v Dojčenskom ústave […]
3. februára 2016

Berto o sebe

Volám sa Berto. Narodil som sa v Ľubici v rómskej osade ako posledný zo siedmich súrodencov. Bol som maminým maznáčikom, a tak som si užíval svoje […]
3. februára 2016

O Eve

Eva je mladá žena rómskeho pôvodu s kučeravými vlasmi havranej farby. Na Eve na prvý pohľad nie je badateľné žiadne postihnutie. Hneď po narodení ju matka […]
3. februára 2016

O Marekovi…

Marek je mladý chlapec, ktorý nemal svoj štart do života vôbec ľahký, no vďaka ľuďom, ktorým nebol jeho osud ľahostajný, dostal šancu na život. „Matne si […]