Rekreačná činnosť

Záujmová činnosť
24. júna 2012
Duchovná činnosť
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Činnosť je zameraná na relax a rekreáciu obyvateľov domova. Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť podľa svojich záujmov a individuálnych potrieb venovať sa voľnočasovým aktivitám, ku ktorým ich zamestnanci domova podnecujú a vytvárajú im na to vhodné podmienky.

Deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou sa každoročne zúčastňujú 10-dňového výchovno-rekreačného tábora v čase letných prázdnin. Cez letné prázdniny sú pre prijímateľov sociálnej služby pripravené rôzne výlety, niektoré aj do zahraničia.