Služby

Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom
24. júna 2012
Odborné činnosti v rámci sociálnej práce
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Odborné činnosti na deň na prijímateľa:

a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – V. stupeň odkázanosti 1,80 €

b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – VI. stupeň odkázanosti 2,20 €

Obslužné činnosti na deň na prijímateľa:

a) ubytovanie za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti 0,13 €

b) stravovanie – podľa výšky stravnej jednotky, počtu odoberaných jedál a výšky režijných nákladov na prípravu stravy
vo veku do 3 rokov 2,04 €
režijné náklady 0,40 €

vo veku od 3 rokov do 6 rokov 2,13 €
režijné náklady 0,42 €

vo veku od 6 rokov do 10 rokov 2,23 €
režijné náklady 0,44 €

vo veku od 10 rokov do 15 rokov 2,42 €
režijné náklady 0,48 €

vo veku nad 15 rokov 2,50 €
režijné náklady 0,50 €

c) upratovanie 0,20 €

d) pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,20 €

Iné činnosti na deň na prijímateľa:

a) používanie vlastných elektrospotrebičov 0,03 €

b) poskytnutie služby nad rámec nevyhnutnej starostlivosti – pri výmene posteľnej bielizne jeden krát týždenne 0,10 €