Špecializovaná sociálna poradňa v Snine

Tkáčska dielňa
30. júla 2012
Verejné obstarávanie
8. augusta 2013
Zobraziť všetko

Špecializované sociálne poradenstvo

Bezplatné špecializované sociálne poradenstvo

Ste v núdzi? Potrebujete poradiť, pomôcť?

Neviete na koho sa máte obrátiť?

Máte problémy v rodine, alebo v iných vzťahoch?

Nemáte strechu nad hlavou, financie na zabezpečenie základných životných potrieb?

Potrebujete napísať žiadosti na úrady, pomôcť zorientovať sa v legislatíve?

Potrebujete riešiť problémy súvisiace so zdravotným postihnutím?

Potrebujete sprostredkovať ďalšiu odbornú pomoc?

Potrebujete, aby Vás niekto vypočul?

Špecializovaná sociálna poradňa v Snine bola zriadená pre potreby všetkých občanov, ktorí sa ocitli v situácii, v ktorej si nevedia poradiť sami.

So špecializovaným sociálnym  poradcom môžete hľadať nové riešenia ako vydržať, ako žiť, ako získať stratenú sebadôveru. Naučiť sa hľadať a prijímať pomoc, mať veci pod kontrolou a pozerať sa na svet s nádejou. Zvýšiť kvalitu Vášho života a života Vašej rodiny.

Špecializovaný sociálny poradca:

  • posúdi povahu vášho problému
  • zistí príčiny vzniku a rozsahu problému
  • poskytne základné informácie
  • sprostredkuje ďalšiu odbornú pomoc
  • poskytne konkrétnu odbornú pomoc.

Kde nájdete špecializovanú sociálnu poradňu?

  • Prešovský kraj
  • Snina
  • Československej armády 1594/5, 069 01  Snina

Cieľová skupina špecializovaného sociálneho poradenstva:

  • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia (zdravotné, telesné a duševné postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci;
  • deti a mládež marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičia prípadne ich rodinní príslušníci.

 

Kontaktné údaje

Špecializovaný sociálny poradca: PhDr. Lucia Petrovková

Telefón: 057/762 24 52, 0902 463 298

Mail: poradca@csszatisie.sk

Táto poradňa špecializovaného sociálneho poradenstva je financované z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja