Tkáčska dielňa

Textilná dielňa
30. júla 2012
Špecializovaná sociálna poradňa v Snine
12. februára 2013
Zobraziť všetko

V tkáčskej dielni sa začalo pracovať od 1.3. 2007. Cieľom pracovnej terapie v dielni je naučiť sa pripraviť si materiál na tkanie ( trhaním, strihaním vyradeného ošatenia a posteľného prádla ) a postupnými krokmi sa naučiť tkať koberce rôznych vzorov a vhodne kombinovať farby. Okrem kobercov sa v dielni tkajú aj vankúše, tašky a vaky, ktoré sa ďalej posúvajú do textilnej dielne, kde dostávajú svoju konečnú podobu – tam sa zošijú, naplnia, na tašku sa prišije ramienko a pod.
Na prácu v dielni používame rôzne materiály: oblečenie z vlastných zdrojov a priadzu na tkanie, ktorú kupujeme. Tú naši prijímatelia sociálnych služieb spolu s ergoterapeutkou najprv triedia podľa farieb a navíjajú do klbiek. Prijímatelia sociálnych služieb si jemnú motoriku denne precvičujú trhaním, strihaním molitanu a odpadovej vlny, ktoré sa potom používajú ako náplň do tkaných vankúšov.
V tkáčskej dielni pracujeme podľa vypracovaného ročného plánu, ktorý je prispôsobený schopnostiam a zručnostiam prijímateľov sociálnej služby. Jednotlivým činnostiam sa venujú prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú predpoklady, zručnosť a záujem o konkrétny typ činnosti.

[widgetkit id=27]

Cieľom práce v tkáčskej dielni je:
– zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia
– vytváranie bežných životných situácií spojených s pracovnou činnosťou
– zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia
– vzbudenie záujmu o pracovnú činnosť
Prijímatelia sociálnych služieb sú vedení k práci nenútenou formou, pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu práce.

Prijímatelia sociálnych služieb sa tkáčskej dielni venujú týmto činnostiam:
– tkanie na tkáčskom stave
– vyšívanie
– háčkovanie
– ručné šitie

Tkanie na tkáčskom stave
Prijímatelia sociálnych služieb sa oboznamujú so zložením tkáčskeho stavu, so základnými poznatkami o tkaní, so základnými zásadami, ktoré treba dodržiavať pri tkaní na tkáčskom stave, so základnými zručnosťami z oblasti techniky tkania na tkáčskom stave.
Prijímatelia sociálnych služieb sa učia pripravovať materiál na tkanie – strihať handry, textílie, využívať odpadový materiál, navíjať do klbiek priadzu na tkanie, ktorá je balená rozvitá. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú záujem a predpoklady o túto činnosť získavajú základné zručnosti pri tkaní jednoduchých koberčekov a začisťovacích prácach, učia sa viazať strapce.

Vyšívanie
Vyšívame predným a retiazkovým stehom. Vyšívajú sa obrúsky, obrusy a vankúše. Námety na výšivky prispôsobujeme aktuálnemu ročnému obdobiu a sviatkom.

Háčkovanie
Prijímatelia sociálnej služby sa učia háčkovať jednoduchým retiazkovým vzorom koberce z vlny. Párame staré svetre a pleteniny a z nich háčkujeme koberčeky alebo podsedáky na stoličky.

Ručné šitie
Prijímatelia sociálnej služby sa učia základy ručného šitia: navliecť niť do ihly, prišiť gombík na látku, ručne zošiť dva kusy látky rovným zapošívacím stehom.