Vitajte v Zátiší

Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Milí priatelia,J Srenkel riaditel

ďakujeme Vám za návštevu našej internetovej stránky. Spolu s kolektívom spolupracovníkov Vám ponúkame možnosť nahliadnuť k nám domov, do Zátišia.

Po 55-tich rokoch existencie zariadenia stojíme na križovatke, ako ďalej v poskytovaní služieb nášho centra, a je iste aj príhodný čas zaspomínať na dávno minulé roky. Áno, doba bola iná, ale veď aj my sme boli iní… Mnohé okamihy z minulosti nám pripomínajú už iba viac či menej uveriteľné spomienky a zožltnuté fotografie.

Ďakujem za prácu svojim predchodcom vo vedení domova, ktorí stáli pri jeho zrode, prvých rokoch života aj pri jeho napredovaní. Ďakujem za prácu všetkým bývalým zamestnancom. Práve zamestnanci sú tí, ktorí formujú charakter zariadenia zvnútra i navonok. Pracovať v sociálnych službách nie je zamestnanie, ale poslanie. Tu niet rozdielu medzi kuchárkou či upratovačkou, sociálnym pracovníkom či opatrovateľkou, kuričom či riaditeľom. Sme tu pre iných…24 hodín denne.

Tu je nevyhnutné mať otvorené srdce pre láskavé pohladenie iného, silu neodvrátiť sa pri pohľade na človeka, ktorý potrebuje našu pomoc a dokázať vykúzliť úsmev na tvári aj vtedy, keď je vnútro zavalené vlastnými problémami a žiaľom. Práve tento úsmev je podľa môjho názoru dôležitý.

Spomínam si na množstvo kritických chvíľ, keď stačila malá iskra úsmevu a pokoja či úplne bláznivého nápadu a zrazu všetko napätie opadlo a neriešiteľná situácia bola zrazu zvládnuteľná. O tom je však život a všetko je o ľuďoch. Sme ľudia a pracujeme pre ľudí.

Je mojím prianím, aby sa úsilie všetkých nás prejavilo na spokojnosti prijímateľov, aby čo najmenej pociťovali svoj hendikep, aby dostali príležitosť rásť a podľa možností začleniť sa do prirodzeného prostredia. Želám si, aby tí, ktorí sa nebudú môcť vrátiť do kruhu svojej blízkej či vzdialenej rodiny, našli svoj domov práve v nami ponúkaných nových službách, kde sa budú cítiť spokojní, užitoční a akceptovaní.

Prečo zmena?

Určite sa väčšina z nás v živote stravovala v spoločnej jedálni, sprchovala v spoločných sprchách alebo nie celkom dobrovoľne delila o spoločnú šatňu či viacposteľovú izbu. Ak si však môžeme v živote vybrať, vyberieme si. Ľudia žijúci v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom však možnosť voľby spravidla nemajú.

Obec Osadné, číslo domu 89

Nechcel by som tam bývať ani za svet, a to som mentálne zdravý, svojprávny a ctím si len tie autority, ktoré považujem za ľudsky a intelektuálne vyššie, ako som ja. Na tejto adrese by som si vedel teda svoje aspoň sčasti obhájiť. Často som sa vo svojej praxi dostal do sporu s kolegami, ktorí obhajovali inštitucionálnu starostlivosť ako plne nahradzujúcu domov.

Umiestnenie „ústavov“ v šesťdesiatych rokoch v lokalitách „na konci sveta“, kde občania so zdravotným postihnutím nemali takmer nijakú možnosť kontaktu s ostatnou populáciou, ospevovali zodpovední zo všetkých síl – ako je tam krásne, aký pokoj tam vládne, aká skvelá je starostlivosť. Zabralo by veľa času opísať, ako tá starostlivosť vyzerala. Tí, ktorí život v takýchto „ústavoch“ reálne prežili, nám o tom vedia povedať najviac.

Môj hlavný argument vždy znel: Chceli by ste tam žiť vy alebo by ste to dopriali svojim deťom?

Premena inštitucionálnych sociálnych služieb na služby poskytované v komunite je postupná. Vďaka tejto premene čaká mnohých prijímateľov, nielen z Osadného, nový domov. Nové komunitné sociálne služby pomôžu občanom s postihnutím nielen lepšie bývať, ale hlavne ľahšie sa začleniť do bežného života v komunite. Dávajú im šancu žiť plnohodnotný život. Poskytujú priestor na nové pracovné aktivity a možnosti trávenia voľného času takým spôsobom, na aký sme zvyknutí.

Život v komunite sa na rozdiel od života v zariadení veľmi približuje životu ľudí bez postihnutia. Bývanie v domoch či bytoch namiesto v celoročných zariadeniach mimo komunity je len jedna zo zmien. Je dôležité, aby sa sociálne služby pre ľudí s postihnutím stali bežnou súčasťou našich obcí a miest.

Prajem si, aby ľudia z komunity hľadeli na výsledky našej každodennej práce s pocitom uznania a aby pojem Centrum sociálnych služieb Zátišie bol známkou vysokej kvality života a svedomite vykonanej poctivej práce. Preto takáto zmena filozofie poskytovania sociálnych služieb u nás v Zátiší.

S úctou

podpis

riaditeľ CSS Zátišie
PaedDr.PhDr. Ján Šrenkel