Informácie pre verejnosť

Zákaz návštev v CSS Zátišie
14. februára 2020
Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19 – 1. fáza
5. júna 2020
Zobraziť všetko

Týmto oznamujeme verejnosti, že Centrum sociálnych služieb Zátišie Snina – Osadné má spracovaný krízový plán pre prípad výskytu infekcie COVID-19.

  1. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie Úradu vereného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie a reagujeme na pokyny Ústredného krízového štábu SR a vedenia PSK. Na základe ich pokynov sú do odvolania zakázané návštevy v zariadení.
  2. Sme v spojení s RÚVZ v Humennom – kontakt: 057/775 27 94.
  3. CSS Zátišie má určený interný krízový tím, ktorý sa pravidelne stretáva, kontroluje plnenie krízového plánu  a operatívne reaguje na situáciu.
  4. Členovia interného krízového tímu budú prítomní v čase krízy v zariadení.
  5. Členovia interného krízového tímu spracovali plán preventívnych opatrení a súčasne aj krízových opatrení v prípade karantény.
  6. V prípade realizácie krízových opatrení bude prevádzka zariadenia personálne  zabezpečená.
  7. Činnosti služby  v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
  8. Uznesením vlády č. 169 zo dňa 27.03.2020 sa rozširuje núdzový stav o uloženie pracovnej povinnostina zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti  v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

 

V prípade potreby a ďalších doplňujúcich informácií kontaktujte:

Riaditeľ zariadenia: PhDr. PaedDr. Ján Šrenkel, PhD.,

Tel.: 057/ 77 98 139, Mobil: 0907 958 190, riaditel@csszatisie.sk

Vedúca úseku odborných činností DSS a ZPB v Osadnom:  Mgr. Agáta Kováčová,
Tel.: 057/ 77 98 139, Mobil: 0902 463 295, dss@csszatisie.sk

Vedúca úseku odborných činností ZPB v Snine:  PhDr. Lucia Petrovková,
Tel.: 057/ 762 24 52, Mobil: 0902 463 298, poradca@csszatisie.sk

Kontakty na ďalších zamestnancov sú na webovej stránke zariadenia – kontakty.

Hľadáme dobrovoľníkov na výpomoc pri zvládaní možnej krízovej situácie v súvislosti s prenosným ochorením COVID – 19.