Krízový plán COVID-19 CSS Zátišie

  Zobraziť všetko

  V zmysle usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

  v  y d á v a

  Centrum sociálnych služieb Zátišie

  krízový plán

  v prípade výskytu infekcie COVID-19

  Súbory v PDF formáte:

  KRÍZOVÝ PLÁN_COVID 19 CSS Zatisie_Snina_október 2020

  Prilohy_ku_krizovemu_planu

  Príloha 11_Čestné prehlásenie o zdravotnom stave