Krízový plán COVID-19 CSS Zátišie

Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID–19 – 4. fáza
1. júla 2020
Zobraziť všetko

V zmysle usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

v  y d á v a

Centrum sociálnych služieb Zátišie

krízový plán

v prípade výskytu infekcie COVID-19

 

Súbory v PDF formáte:

KRÍZOVÝ PLÁN_COVID 19 CSS Zatisie_Snina_október 2020

Prilohy_ku_krizovemu_planu

Príloha 11_Čestné prehlásenie o zdravotnom stave