Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19 – 1. fáza

Informácie pre verejnosť
23. apríla 2020
Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID–19 – 4. fáza
1. júla 2020
Zobraziť všetko
  1. FÁZA – od 03. 06. 2020

 

  • Umožnené sú návštevy vo vonkajších aj vnútorných priestoroch mimo izieb prijímateľov. Priestory sú označené – vyhradené pre návštevy.
  • Osoba/by, ktoré majú záujem navštíviť prijímateľa, svoju návštevu oznámia zariadeniu aspoň jeden deň vopred.
  • Jedného prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby
  • Dĺžka návštevy je stanovená maximálne 1,5 hodiny.
  • Návšteva aj prijímateľ používajú počas návštevy osobné ochranné prostriedky a to: rúško, prípadne prekryté horné dýchacie cesty šatkou alebo šálom, vydezinfikujú si ruky dezinfekčným prostriedkom dostupným v zariadení pri vstupe do budovy, prípadne použijú jednorazové rukavice.
  • Pri vstupe do zariadenia sa každému návštevníkovi zmeria teplota bezkontaktným teplomerom.
  • V prípade zvýšenej teploty – teplota nad 37,2 oC, alebo príznakov respiračného ochorenia – kašeľ, sekrécia z nosa, nebude návšteve umožnený vstup do zariadenia.
  • Povinnosťou návštevy je podpísať dennú evidenciu návštev a čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.