Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti prijímateľov vo vzťahu k prenosu SARS-CoV-2

Krízový plán COVID-19 CSS Zátišie
16. októbra 2020
Zobraziť všetko

Okres Snina – 3. stupeň ohrozenia

Prijímatelia sociálnych služieb:
 respirátor v spoločných priestoroch
 rúško v izbe v prítomnosti zamestnanca
 rúško v exteriéri

Zamestnanec:
 respirátor v interiéri
 rúško v exteriéri

Opatrenia pre zabránenie prenosu SARS-CoV-2
Zamestnanci:
 monitorovanie príznakov akútneho respiračného ochorenia
 testovanie zamestnancov podľa stratégie MPSVR SR, alebo podľa potreby
 odporúčané očkovanie zamestnancov

Návštevy a doprovod prijímateľov v zariadení, na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony
 monitorovanie príznakov akútneho respiračného ochorenia
 testovanie prijímateľov podľa stratégie MPSVR SR
 odporúčané očkovanie prijímateľov

Návštevy v zmysle COVID AUTOMATU:
Kompletne zaočkovaní:
 podľa rozhodnutia riaditeľa v obmedzenom režime
OTP (očkovaní, testovaní, prekovali COVID-19)
 povolené návštevy iba v situáciách, ktoré neznesú odklad

Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti prijímateľa vo
vzťahu ku prenosu SARS-CoV-2

Pobyt prijímateľa mimo zariadenia (hospitalizácia, kúpele, prirodzené rodinné prostredie,
lekárske vyšetrenie a ošetrenie):
Kompletne zaočkovaní
 povolené, bez obmedzenia
OTP
 nastúpi 5 dňovú izoláciu a sleduje sa klinický stav (príznaky infekčného ochorenia)

Pobyt prijímateľa mimo zariadenia – krátky pobyt mimo zariadenia (úradné inštitúcie,
školské zariadenia, zamestnanie):
Kompletne zaočkovaní
 povolené, bez obmedzenia
OTP
 povolené, bez obmedzenia